Болест на Пейрони

Какво представлява болестта на Пейрони

Болестта на Пейрони е заболяване с неустановена причина и се характеризира с плака или твърда бучка, която се образува върху пениса. Болестта на Пейрони може да е с лека до тежка форма. Симптомите могат да се развиват бавно или да се проявят за кратък период. Сексуалните проблеми, които произтичат от това заболяване, могат да влошат физическата и емоционалната връзка в една двойка и да доведат до влошено самочувствие при мъжа. При малък дял пациенти с по-леката форма на заболяването възпалението може да се самоограничи, без да доведе до значителна болка или трайно изкривяване.

Самата плака е доброкачествена, неканцерозна. В някои случаи болката, изкривяването и емоционалният дистрес могат да затруднят сексуалния акт. В изследване се установява, че болестта на Пейрони се среща при 1% от мъжете. Мъжете с болестта на Пейрони обикновено се обръщат към лекар поради болезнената ерекция и затруднения сексуален акт. Обикновено експертите препоръчват хирургична намеса само при случаите на продължително заболяване, при които болестта е стабилна и деформацията възпрепятства сексуалния акт. Болестта на Пейрони се лекува с ограничен ефект чрез хирургия.

Двата най-често прилагани хирургични метода са отстраняване или разширяване на плаката, следвано от поставяне на парче кожа или изкуствена материя, и отстраняване или пристягане на тъкан от обратната на плаката страна на пениса, което коригира ефекта на изкривяването.

Първият метод може да доведе до частична загуба на еректилната функция, в частност на ригидността (втвърдяването). Вторият метод е известен като процедура на Несбит и води до скъсяване на еректиралия пенис. Предварителни тестове показват, че симптомите могат да се облекчат чрез разтягащото устройство ProExtender™, но са необходими допълнителни изследвания.

Болест на Пейрони - секс проблем

ProExtender™ има доказана ефективност за трайното облекчаване на болестта на Пейрони спрямо някои хирургични процедури.

Проведени са тестови изследвания от д-р J. Ruiz-Romero и д-р J. Ponce de León Roca (Барселона, Испания), със следните резултати:

Резултати от процедури при болестта на Пейрони - плака
Болест на Пейрони - ъгъл на изкривяване
Процедура

Всички пациенти преминаха процедури с постоянно теглене чрез ProExtender™, при които силата на тягата беше регулирана между 1200 грама и 1500 грама.
Количеството време (общо дневни часове на употреба) беше различно:
5 пациенти използваха устройството между 6 и 9 часа дневно.
3 пациенти използваха устройството между 9 и 12 часа дневно.

Контролни оценки

Средно = 16,8 седмици (в граници: 8-24 седмици)
Сила на тягата = 1200 – 1500 грама
Употреба на ProExtender™ :
под 6 часа дневно = 0
6 – 9 часа дневно = 5
9 – 12 часа дневно = 3

Заключения

Продължителното изтегляне с ProExtender™ се прояви като адекватна възможност за облекчаване на болестта на Пейрони, като доведе до:

  • Намаление на изкривяването на пениса
  • Намаление на размера и консистенцията на фиброзните плаки
  • Възстановяване на дължината на пениса

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ (ХИПОТЕЗА)
Логично е да се предположи, че силата на тягата, приложена от ProExtender™, компенсира и минимизира силата на съкращаване поради фиброзната плака.

Измерване на пениса

Размери на пениса

Болест на Пейрони - размери на пениса
Проникване

Критерии за субективно диагностично измерване на пениса

Болест на Пейрони - проникване
Болка

Преди процедура
Болезнен стадий = 2
Безболезнен стадий = 6
След процедурата
Двамата пациенти, които са в болезнен стадий на болестта на Пейрони, посочват облекчение на болката в пениса след 2-3 месеца процедури.

Дължина на пениса:

Преди процедурата
Субективно скъсяване на пениса = 8
Усещане за скъсяване от 2 до 5 см
След процедурата
Възстановяване на първоначалната дължина = 1
Удължаване от над 2 см = 4
Удължаване под 2 см = 3
Без промяна = 0
Скъсяване = 0