Нехирургично удължаване на пениса

Удължаване на пениса с изтегляне чрез разтягане

Д-р Jørn Ege Siana, MD, Скандинавска клиника по пластична хирургия, Копенхаген Изследването е представено на 1 Международен интердисциплинарен симпозиум по генитоуринарна реконструктивна хирургия.

6, 7 и 8 април 1998 г. – Барселона – Испания

Подробности за изследването вижте тук https://sizegenetics.com/wp-content/uploads/jorn-peyronies.pdf. 

Въз основа на данните за реакцията на човешката тъкан към разтягане беше проектирано теглещо устройство за неинвазивно удължаване на пениса: ProExtender™.

Теглещо устройство - Pro Extender
 • Базисен пръстен, който се прикрепва възможно най-близо до корена на пениса, на границата на симфизата.
 • Динамични метални шини, сглобени към пръстена, се свързват със със силиконовата опора, която се закрепва около короната (периферията на главата) в дисталния край на пениса.
 • Чрез постепенното увеличаване на силата на теглене посредством двете метални шини върху тялото на пениса се упражнява разтягащ натиск от 600-1500 грама.
Материали и методи
 • Брой пациенти: 18 пациенти на възраст 23-47 г.
 • Критерии за включване в изследването: нормална еректилна функция и липса на предишна операция на пениса
 • Критерии за изключване от изследването: хронични заболявания
 • Сила на тягата: 0-2 седмица – 900-1000 грама, 2-24 седмица – 1000-1200 грама
 • Период на процедури: 12 часа дневно, 7 дни седмично, 8 до 24 седмици
 • Контролен преглед: през 2 седмици

*Видеото е информационно – отказ от отговорност

Резултати по отношение на ерекцията

Средно увеличение в проценти (%) при 18 тествани мъже:

Осредненият резултат от процедурата с ProExtender™ беше увеличение на дължината при ерекция с 2,8 см (1,1 инча) след 1100 часа при сила на тягата 1200 грама. Съответното увеличение при отпуснат пенис е 1,9 см или 0,75 инча.

Заключения
 • Предварително проучване
 • Всички пациенти постигнаха удължаване на пениса след изтеглянето с ProExtender™
 • Средното удължаване седмично беше 1,9 мм
 • Не се установиха усложнения
 • Медицински индикации
  a) Неинвазивни: хипоплазия на пениса, болест на Пейрони
  б) Постоперативни: хипоспадия/ еписпадия, процедури за удължаване на пениса