Резултати от процедури при болестта на Пейрони

Проспективно проучване при 26 мъже
ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ УРЕД ЗА МЕХАНИЧНО ИЗТЕГЛЯНЕ JES EXTENDER® ПРИ БОЛЕСТ НА ПЕЙРОНИ

Силата на изтегляне, приложена върху тъкан, води до реакция на адаптиране на структурно ниво вследствие на потискането на инхибиторния фактор, свързан с клетъчното делене, което по този начин води до клетъчно размножаване и като краен резултат до разширяване на тъканта. Този принцип е бил прилаган ефективно в различна степен и за различни времеви периоди за различни медицински цели, по-значимите от които включват лечение на кожни лезии, на загуба на тъкан или белези след лъчелечение. Причината за фиброзната плака при болестта на Пейрони все още е неизяснен въпрос.

Досега проведени хистологични изследвания потвърждават наличието на високи концентрации колаген тип ІІІ в плаката, които са съпоставими с хиперплазни ръбцови белези върху тъканта и келоиди. „Съзряването“ на фиброзните тъканни белези е резултат от транслокацията на колагенови влакна, която е следствие от сили на теглене, чрез които фибробластите противостоят на клетъчните сили на контракция. Колкото по-висока е концентрацията на колаген тип ІІІ във фиброзната тъкан, толкова по-силна е силата на контракция. Продължителното механично изтегляне на пениса при болестта на Пейрони стимулира клетъчното делене и по този начин разширяването на здравата тъкан и като краен резултат упражнява обратна сила спрямо силата на контракция на колагена.

ProExtender™ беше клинично тестван при изкривяване вследствие на болестта на Пейрони.

Тестовете са проведени от
X НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА АНДРОЛОГИЧНО ОБЩЕСТВО – ИСПАНИЯ
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANDROLOGÌA – ASESA)
28, 29 и 30 март, 2001 г., Аликанте (ИСПАНИЯ)

Резултати от процедури при болестта на Пейрони - преди и след
Резултати от процедури при болестта на Пейрони - преди и след 6 месеца
ПОПУЛАЦИЯ И МЕТОДИ:

Проведе се проспективно проучване при 26 мъже, диагностицирани с болест на Пейрони, които преминаха процедури с устройство за механично изтегляне, Jes Extender, за 6-месечен период, с упражняван натиск в граници 1200 и 1500 грама. Средната възраст на участниците беше 50,8 (30 – 68) години и средната продължителност на развитие на болестта беше 25,6 (2 – 72) месеца. При 6 пациенти се установиха множествени фиброзни плаки и при 19 пациенти – само по една фиброзна плака. При 20 пациенти размерът на плаката на дължина беше под 3 см. 11 пациенти съобщиха за нарушена чувствителност на пениса. 21 пациенти бяха с установено нарушение на еректилната функция.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

След 6-месечни процедури плаката изчезна при 7 пациенти (26,9%) и при 18 пациенти (69.2%) се установи значително намаление на броя, размера и консистенцията на плаката. Също така и 13 (61,9%) пациенти имаха възстановяване на еректилната функция и 10 (90.9%) пациенти – възстановяване на чувствителността в пениса.

Механичното изтегляне на пениса има положителен ефект върху фиброзната тъкан, който обикновено се доказва чрез редукцията на размера и на консистенцията на плаката, корекцията на ъгъла на изкривяване, възстановяването на дължината на пениса и подобреното качество на ерекцията.

РЕЗУЛТАТИ:

В Таблица 1 са показани средните стойности на оценяваните показатели преди изследването и 3 и 6 месеца след проведените процедури.

Резултати от процедури при болестта на Пейрони - таблица 1
Резултати от процедури при болестта на Пейрони - графика изкривяване
Резултати от процедури при болестта на Пейрони - графика отпуснатост
Резултати от процедури при болестта на Пейрони - графика плака
Резултати от процедури при болестта на Пейрони - графика ерекция